Ιστορικό

Ιστορικό Επιχείρησης

1996

Η επιχείρηση άρχισε την λειτουργία της το 1996 στη πόλη των Πατρών στην περιοχή Σούλι. Ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση με σκοπό την παραγωγή και διανομή απορρυπαντικών και συναφών ειδών για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση. Η
ποικιλία των προϊόντων της ήταν περιορισμένη καθώς επίσης και η αγορά στην οποία απευθυνόταν αφού εξυπηρετούσε μόνο την Πελοπόννησο.Ωστόσο, η συνεχόμενη αύξηση ζήτησης των προϊόντων της εταιρείας οδήγησε το 1997 στην απόφαση αλλαγής της
έδρας όπου και μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο ακίνητο πλαισιωμένο από καινούριο κτίριο για τις απαιτούμενες ανάγκες της παραγωγής μας, 15 χλμ από την πόλη των Πατρών στην περιοχή Πρέβεδος Φαρρών Αχαΐας και διεύρυνε το πελατολόγιο της και σε άλλους νομούς της κεντρικής Ελλάδος.
2003

Το 2003 πάρθηκε η απόφαση αλλαγής της από ατομικής σε ομόρρυθμη εταιρεία καθώς συμμετείχαν και άλλοι μέτοχοι και ως εκ τούτου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη ενέργεια οδήγησε σε αλλαγές στην επιχείρηση. Επέκτειναν τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, στα είδη υπάρχοντα μηχανήματα προστέθηκαν καινούρια τελευταίας τεχνολογίας από ανοξείδωτο πρώτης ποιότητας. Με την προσθήκη των μηχανημάτων αυτών αυξήθηκε η δυνατότητα ημερήσιας παραγωγής κατά σημαντικό βαθμό. Η βαθιά μας γνώση στις τοπικές αγορές, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο.Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, η επιχείρηση εξοπλίστηκε με καινούρια αυτοκίνητα για την διανομή των προϊόντων. Η πιο σημαντική βέβαια από τις αλλαγές και η κυριότερη για την μετέπειτα εξέλιξη της εταιρίας ήταν η επέκταση της ποικιλίας των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για οικιακή – επαγγελματική χρήση αλλά και προϊόντων πισίνας και ειδών αυτοκινήτων.

2007

Το 2007 η εταιρία μας μετά από έρευνα και βλέποντας την αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δημιουργεί τα προϊόντα με το διακριτικό τίτλο HOME και κατασκευάζει νέα προϊόντα ώστε να μπορούν και οι οικονομικά ασθενέστεροι να μην χάσουν το δικαίωμα της καθαριότητας.

2011

Το 2011 η εταιρία μας κατασκεύασε προϊόντα για τον καθαρισμό των αρμεκτικών  μηχανημάτων και προϊόντα για τον καθαρισμό των στάβλων. Η συνεχόμενη έρευνα που κάνουμε σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων δημιουργήσαμε και ένα προϊόν που είναι φυτικό (από γνήσιο ελαιόλαδο) για το πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο και στο χέρι σε μορφή σκόνης.

2014

Το 2014 μετά από την συνεχόμενη αύξηση ζήτησης των προϊόντων μας καθώς και την παραγωγή προϊόντων φασών σε άλλες εταιρίες μας προέτρεψε να επεκτείνουμε τα κτίρια και να στραφούμε και προς την παραγωγή προϊόντων με Η εταιρία μας πλέον είναι δικτυωμένη σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει ακόμα καθώς περισσότερα άτομα αναζητούν τα προϊόντα μας. Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας μας αναζητά συνεχώς καινούρια προϊόντα αλλά και την βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων για τις
συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών μας. Ο σκοπός της εταιρίας μας δεν έχει αλλάξει στο βάθος του χρόνου αλλά προσπαθούμε τα προϊόντα μας να μπορούν να τα αγοράσουν και οι πιο οικονομικά ασθενέστεροι. Ο σκοπός μας είναι να απολαμβάνουν όλοι την καθαριότητα και την υγιεινή στα σπίτια τους. Το προσωπικό του εργοστασίου αποτελείται από πεπειραμένα άτομα με μεγάλες γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επειδή όμως οι ανάγκες των πελατών μας αλλάζουν και συνεχώς αυξάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται σεμινάρια με σκοπό την διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις καινούριες μεθόδους παραγωγής. Το εργοστάσιο λειτουργεί με όλες τις νόμιμες άδειες και όλους τους νόμιμους ποιοτικούς ελέγχους που ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύστημα ποιότητας
Το εργοστάσιο μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών πριν και μετά την πώληση, στηρίζει και δεσμεύεται για την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – σύμφωνα με το πρότυπο εγκρίσεις του ΕΟΦ. ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2015 με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας, τόσο τα προϊόντα μας όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.